BEBEKLERDE OYUNUN ÖNEMİ


Oyun çocuğu hayata hazırlar

Çocukların dengeli yetişmesinde oyun,çok önemli bir unsurdur.

Hatta diyebiliriz ki; çocuğun hissî, ruhî ve fikrî gelişmesinde en önemli faktörlerden biridir. Oyun çeşitlerine göre bazıları, çocuğun melekelerini geliştirerek, onu ilerideki hayata hazırlar.

Oyun çocuğun düşünce ve kabiliyetini artırır.

Hayatının herhangi bir döneminde oyun oynamamış kimse yok gibidir. Her insanın hayatında geçmişte oynadığı oyunların önemli bir yeri vardır. Acaba çoğumuzun 'oyun' deyip geçtiği bu faaliyetlerin çocuklarımıza faydaları nelerdir?

Anne-babalar çocukları ile oyun oynamalıdır. Oyun çocukların karakter ve kişilik gelişimlerini sağlar. Anne-babalar oyun aracılığı ile çocuğun psikolojik durumuna katkıda bulunabilir.

Şuuraltına tesir eden her hâdise gibi, oyunun da, insanın hem psikolojik durumuna, hem de kişilik gelişimine katkısı vardır. Oyun dendiği zaman hemen çocuklar akla gelir. Çocukluk döneminde yoğun olarak yapılan bu faaliyet, çocuğun zihnî ve sosyal gelişimi açısından vazgeçilmez unsurlardan biridir.
Oyun ile çocuklar, kurallarını kendilerinin belirledikleri ve tesirinde kaldıkları günlük hâdiseleri tekrar yaşamaya çalıştıkları emniyetli bir ortam oluştururlar. Oyunun, çocuğun kendine hâkimiyet sağladığı bir alan olma özelliği de vardır.

Oyun çocuğun eğitiminde ve gelişmesinde en önemli araçtır. Bunun için ebeveynler çocuğun oyunlarına ciddi ve saygılı bir yaklaşım sergilemelidirler.