İLİŞKİLER SAĞLIĞINIZI ETKİLİYOR


İlişkiler sağlık açısından çok önemlidir

İlişki bilimi bağlamında günümüzün en etkili bulguları şöyle bir sonuç ortaya koyuyor: İlişkiler sağlık açısından önemlidir. 1988 yılında, House ve ekibi, sosyal izolasyonun erken ölüm bağlamında güçlü bir öngösterge olduğunu ortaya koyan klasik araştırmayı yayınladı. O zamandan beri onlarca çalışma, bu bulguları doğruladı. Yakın zamanda 148 çalışma ile yapılan toplu bir analiz, güçlü sosyal ilişkilere sahip insanların, sosyal bağları zayıf olanlara kıyasla 7,5 yıllık bir süreçte hayatta kalma ihtimallerinin %50 daha fazla olduğunu gösterdi. Bu, büyük bir etki; sonuç olarak sosyal izolasyonun, obezite ve hareketsizlik gibi yüksek ölüm riski taşıyan sorunlardan daha tehlikeli olduğu açığa çıktı.

İlişkiler sağlığı nasıl etkilyor?

Bu bulgulara tepki olarak, politika belirleyiciler, sağlık uzmanları ve kamu üyeleri, sosyal ilişkileri yalnızca sahip olması hoş bir şey olarak değil, temel bir insan ihtiyacı olarak görmeye başladılar. Basit bir şekilde, yaşamak ve gelişmek için yakın ilişkiler kurmak zorundayız. Ancak ilişkilerin sağlığı nasıl etkiledikleri konusu, henüz çözülmüş değil. Özellikle önemli olan kısımlar hangileri, sosyal ilişkiler vücudu tam olarak ne şekilde etkiliyorlar? Birçok araştırmacının yanıt aradığı sorular bunlar.

PsychologicalScience dergisinde yayınlanan bir çalışma kapsamında, araştırmacılar Slatcher, Selçuk ve Ong, ilişkilerin – bu vakada özellikle romantik ilişkilerin – sağlık üzerindeki etkilerini spesifik bir yönde test ettiler. Romantik ilişkilerin sağlık açısından önemli olabileceği yönlerinden birisinin, partner duyarlılığı olabileceğini tahmin ettiler.