GAYRİ MENKUL ALIMI İLE VATANDAŞLIK EDİNİMİ


Her yabancı gayrimenkul edinimiyle Türk vatandaşlığı kazanabilir mi?

 

Av. FİLİZ BAKIR 

Başvuru sahiplerinin Türkiye’de en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yahut karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kaydına üç yıl satılmama şerhi koyulmak kaydıyla satın almaları gerekmektedir.

Yahut Türkiye’de en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yahut karşılığı Türk Lirası tutarında olup kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş ve tutarı peşin olarak yatırılmış olan taşınmazın, noterlikçe düzenleme şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi yoluyla satışının vaadedilmesi ve işbu sözleşmenin üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi gerekmektedir. Parasal tutara ilişkin kriter, yasaların hükümlerine uygun olarak tek bir taşınmaz veya birden fazla taşınmaz ile sağlanabilir.